Papimi – Holland

 

Pap IMI methode. Het is een methode waarbij op de aangedane plaats (en) gedurende 10 minuten zeer krachtige, zeer kortdurende magneetgolven worden toegediend. Onder de magneetveld therapieën valt deze methode op enerzijds doordat gewerkt wordt met zeer hoge voltages en met een extreem krachtig magnetisch veld, anderzijds door de regelmatig optredende therapeutische resultaten, niet alleen bij aandoeningen zoals rugklachten, beenbreuken, artrose enz. maar bij een veelheid van aandoeningen. De methodiek wordt al meer dan 15 jaar toegepast, tot heden zijn nooit duidelijke, door de behandeling veroorzaakte bijwerkingen aangetoond.

Enige praktische uitleg: Een behandeling bestaat uit 10, 20 of 30 minuten toedienen van een krachtig, pulserend magnetisch veld op de te behandelen plaats. Het magnetisch veld wordt opgewekt in een spoel waar een elektrische stroom doorheen gaat.

Degene die wordt behandeld kan zelf de spoel op de te behandelen plaats houden. Voor sommige aandoeningen zijn slechts een klein aantal behandelingen nodig, bijvoorbeeld 2 tot 6 behandelingen, te geven met tussenpoos van 2 of 3 dagen. Andere ziektes worden maandenlang behandeld, een of 2 maal per week.

PapimiPapimi

Voor extra informatie en prijzen druk hier