Priser

Jeg supplerer løbende min grunduddannelse som autoriserede fysioterapeut, derfor anvender jeg sundhedsydelser uden tilskud. Sundhedsydelser uden tilskud kan være med til at optimere dit behandlingsforløb. Disse ydelser dækkes ikke af sygesikringen eller Sygesikring Danmark

Offentlig sygesikring
Fysioterapi er en del af det offentlige sundhedsvæsen.
Derfor gives der tilskud til din behandling ved lægehenvist behandling.
Det behøver ikke at være din egen læge, der henviser – det kan også være en anden læge, der har undersøgt eller behandlet dig.

Sygeforsikringen Danmark
Er du medlem af “Danmark”, får du tilskud til din egen andel af
regningen.
Dette tilskud kan udgøre helt op til godt 60%. Se mere om Sygeforsikringen Danmark på www.sygeforsikring.dk

Forsikringsskade

Har du fra dit forsikringsselskab modtaget en skriftlig accept af, at de dækker behandlingsudgifterne i forbindelse med din skade, kan du få dine behandlingsudgifter refunderet af forsikringsselskabet ved indsendelse af kvittering

Klinikken har aftale med diverse forsikringsselskaber: PFA, Top Danmark, TRYG, Codan, Mølholm, Falck. Du kan altid selv ring til dit forsikringsselskab og høre om der ydes tilskud til behandlingerne.

Medicinkort
Hvis du har et medicinkort, kan du muligvis få yderligere tilskud.

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

Pjecer og faktaark | Patienterstatningen